Sammedia Studio

• Địa chỉ: số 23 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

• Số điện thoại: 0466757961 Hotline: 0903224066 ( Quân Shotgun911)

• Email: sammediavn@gmail.com

• Website: http://www.sammedia.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://SamMediaStudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/sammedia

• YM: sammediavietnam & rio_vn
       rio_vn@yahoo.com